02 januari 2010: M.J.C.A. Stout Vuurlands Treiterschijf.nl is dood. Leve Treiterschijf.nl!

Eind december 2009 verscheen M.J.C.A. Stout Vuurlands laatste bijdrage aan Treiterschijf.nl. Wat in 2006 kleinschalig begon, groeide al snel uit tot een fenomeen met een vaste schare trouwe fans en een groeiend aantal nieuwe lezers. Om dit succes in stand te houden moest echter wel elke week een nieuw artikel uit de pen vloeien, dat ook nog eens aan alle zelfopgelegde kwaliteitseisen moest voldoen. Dat bleek in toenemende mate minder haalbaar. M.J.C.A. Stout Vuurland heeft dan ook besloten er nu een einde aan te breien, ook omdat iedereen momenteel nog positieve associaties aan de muzikale column verbindt. Dat de herinnering aan Treiterschijf.nl ook in de toekomst voort moge leven!

 

05 mei 2009: M.J.C.A. Stout Vuurland verandert geleidelijk in Michiel Jansen-Dings!

Na vele jaren onder pseudoniem te hebben geschreven, zal de schrijver M.J.C.A. Stout Vuurland meer en meer van zijn werk onder zijn eigen naam naar buiten gaan brengen. Aan de ene kant ligt daar een gegroeid vertrouwen in eigen kunnen aan ten grondslag. Maar ook de diepgevoelde behoefte om op eigen titel te kunnen spreken heeft aan dit besluit bijgedragen. Voor deze site heeft een en ander voorlopig geen al te verstrekkende gevolgen. Hetgeen hier gepubliceerd wordt zal voorlopig nog gewoon verschijnen onder vermelding van de vertrouwde auteursnaam. Wellicht dat daar bij een toekomstige restyling van de site verandering in zal komen.

 

28 augustus 2008: Schrijver M.J.C.A. Stout Vuurland schrijft door!

Hoewel er de laatste tijd minder nieuw materiaal op deze site is verschenen, betekent dat niet dat de productiviteit van M.J.C.A. Stout Vuurland achteruit is gegaan. Integendeel: gedurende het afgelopen jaar is er meer uit zijn handen gekomen dan in welk voorafgaande periode dan ook. De reden dat deze geschriften niet te zien zijn geweest moet enerzijds gezocht worden in het feit dat de experimentele aard van dit werk plaatsing op deze site in de weg stond; anderzijds hebben columns en essays van zijn hand tijdelijk een ander podium gevonden. Te zijner tijd zullen laatstgenoemde ook hier aangetroffen kunnen worden.

 

21 december 2007: Erepeloton Waalsdorp selecteert gedicht M.J.C.A. Stout Vuurland!

Erepeloton Waalsdorp diende onlangs een verzoek in om het gedicht Waalsdorpervlakte, dat ook te lezen is op deze site, in bredere kring te mogen verspreiden. Vanzelfsprekend werd deze auteurstoestemming verleend en het werkje heeft nu dan toch eindelijk een waardige plek gekregen tussen gedichten die de tand des tijds al ruim zestig jaar weten te weerstaan. M.J.C.A. Stout Vuurland dankt het genootschap derhalve en verheugt zich op een blijvende, prettige samenwerking.

 

30 augustus 2007: M.J.C.A. Stout Vuurland voltooit bijdrage en neemt deel aan het project Art in the Park!

Op 9 september a.s. staat het te gebeuren. Dan gaan alle remmen los tijdens de openluchtexpositie Art in the Park! De expositie wordt gehouden in Park Frankendael in de bijna altijd groene Watergraafsmeer (Amsterdam). En of hij het nu eens is met het huidige (en toekomstige) subsidiebeleid voor de kunsten, of niet: deze kans om zijn werk de weide wereld in te slingeren wil M.J.C.A. Stout Vuurland niet aan zich voorbij laten gaan. Vandaar dat hij nu, na dagen van bloed en zweet - de tranen zullen afhangen van de uiteindelijke reacties - kan mededelen dat het is volbracht. Zojuist legde hij de laatste hand aan het (welhaast megalomane) gedicht K'vitsch en het resultaat mag er zijns inziens wezen. Dit nieuwe meesterwerk en enkele andere met het thema 'binnenstebuiten' verband houdende gedichten zullen op genoemde zondag via een speaker-installatie te beluisteren zijn. Komt dat horen!

 

09 juni 2007: Nu verkrijgbaar: Bomijs, de eerste bundeling gedichten van M.J.C.A. Stout Vuurland!

Eindelijk is het dan zover: de definitieve versie van M.J.C.A.'s langverwachte debuutbundel Bomijs is vanaf vandaag onbeperkt leverbaar. En met onbeperkt bedoelen we ook werkelijk onbeperkt! Door zaken in eigen hand te nemen, is de productie van M.J.C.A.'s werk niet langer gebonden aan vooraf vastgestelde oplagen en/of de grillen van het uitgeverswereldje. De enige restricties die er nu nog gelden, zijn een mogelijke eindigheid van de papiervoorraad, of een niet in de lijn der verwachtingen liggend verbod op inktgebruik. Apetrots zijn de vervaardigers van Bomijs dan ook op het eindresultaat dat zij al in handen hebben en dat ook u in uw bezit kunt krijgen door te klikken op de button die u aantreft op de hoofdpagina (gedicht van de dag). Binnenkort ook verkrijgbaar via Bol.com en bij de betere boekhandels!

>>> Bestel Bomijs nu.

 

11 mei 2007: M.J.C.A. Stout Vuurlands debuutbundel in voorbereiding!

Het heeft even mogen duren - als een aanlooptijd van ongeveer 10 jaar als 'even' omschreven mag worden - maar nu gaat het er dan eindelijk van komen: de debuutbundel van M.J.C.A. Stout Vuurland staat op verschijnen. Dat heet, is in voorbereiding. De samenstelling is verzorgd, de opmaak haarfijn hierop afgestemd en een eerste versie is naar de drukker verzonden. Diens drukproeven zullen een dezer dagen in de brievenbus vallen, dus na het herzien hiervan en het bestellen van een eerste oplage zult ook u kunnen genieten van M.J.C.A.'s cryptogrammatica in gedrukte vorm. Wat de titel gaat zijn? Vindt u het goed als wij die nog heel even voor ons houden? Ga er maar alvast vanuit dat deze zal 'inslaan' en u 'koude rillingen' zal bezorgen. En dat het een zeer bijzonder werkje wordt!

 

01 januari 2007: M.J.C.A. Stout Vuurland lanceert een drietal nieuwe webadressen!

Na enkele jaren dankbaar gebruik te hebben gemaakt van de URL www.wateenidee.nl/mjca, dunkte het M.J.C.A. toch verstandiger om niet langer op het succes van andermans site mee te surfen, maar eindelijk eens 'voor zichzelf te beginnen'. Dit ook vanwege meer duidelijkheid voor de al dan wel niet toevallige bezoeker. Met dit doel voor ogen deed hij een aanvraag voor maar liefs drie verschillende domeinnamen, dewelke hij na enige weken in gebruik kon nemen. Aanvankelijk waren er nog enige kinderziektes, maar na de nodige technische ingrepen verloopt alles nu vlekkeloos. Vandaag, op 1 januari 2007, is dan ook de dag aangebroken waarop M.J.C.A. zijn nieuwe domeinnamen met trots lanceert. De URL's zijn respectievelijk: www.mjca.nl, www.stoutvuurland.nl en www.stoutvuurland.com. Vanaf heden is deze site dus werkelijk voor iedereen bereikbaar!

 

27 december 2006: M.J.C.A. Stout Vuurland op longlist Haft gedichtenwedstrijd 2006!

De opdracht was even eenvoudig als simpel: schrijf een gedicht van maximaal 25 regels waarin het thema 'licht' duidelijk naar voren komt. Aangezien één op de drie gedichten van M.J.C.A. op zijn minst een verwijzing heeft naar de visueel waarneembare gang der fotonen, was dit een niet al te zware opgave. Zo gezegd, zo meegedaan. Op woensdag 27 december kwam uiteindelijk het verlossende antwoord: het ingezonden gedicht (de naam ervan zal in verband met het wedstrijdreglement pas later op deze site verschijnen) staat op de longlist en wordt nu reeds getipt als een van de mogelijke winnaars. Laten we duimen!

 

07 december 2006: Klytaimnéstra (ode to Mariska Veres) vindt buitengewoon veel bijval!

Op zaterdag 2 december overleed met Mariska Veres één van Nederlands grootste zangeressen uit de late jaren zestig en vroege jaren zeventig. Als bovenmatig liefhebber van haar muziek greep 't onverwachte heengaan M.J.C.A. dusdanig aan dat hij een mengsel van tegenstrijdige gevoelens aan het papier toevertrouwde. Hij plaatste het uiteindelijke resultaat op zijn site en dacht op deze wijze zowel persoonlijk als posthuum uiting te hebben gegeven aan zijn bewondering voor Mariska. Wat schetste zijn verbazing toen in de dagen die erop volgden de Shocking Blue fans in groten getale zijn site bestormden. Een hype was geboren!

 

24 juli 2006: M.J.C.A. Stout Vuurland trekt recordaantal unieke bezoekers!

De oproep luidde als volgt: "Help die arme jongen op zijn verjaardag toch aan een recordaantal unieke bezoekers enz." Het doel was voor één dag de meest gelezen dichter van 't Nederlandse taalgebied te zijn. Of hij daarin geslaagd is, is niet met zekerheid te zeggen. Feit is wel dat honderden mensen op 21 juli massaal deze site bezochten en kennis namen van respectievelijk 'Hezbollah in Holland' en 'Les fins & les fous'. M.J.C.A. zou iedereen die zich voor het behalen van dit resultaat heeft ingezet persoonlijk willen bedanken!

 

14 juli 2006: M.J.C.A. Stout Vuurland benaderd door Canadian Federation of Poets!

Nadat ze inmiddels al behoorlijk opgewarmd waren door de teksten op het Engelstalige gedeelte van deze site, werd M.J.C.A. Stout Vuurland afgelopen maand benaderd door The Canadian Federation of Poets. Inmiddels is de bevestiging binnen: in hun volgende publicatie zal één van zijn, nog niet eerder gepubliceerde, ingezonden gedichten verschijnen!

 

10 april 2006: Werk van M.J.C.A. Stout Vuurland gelezen in steeds breder wordende kring!

Met een enorme uitbreiding van het bezoekersaantal van zijn site mag M.J.C.A. Stout Vuurland zich inmiddels rekenen tot de meest gelezen Nederlandse dichters van het wereldwijde web. Hiervoor zou hij, naast zijn trouwe schare lezers, de nieuwe aanwas hartelijk willen danken. Bij dezen!

 

5 februari 2006: M.J.C.A. Stout Vuurland opgenomen in bloemlezing Concept!

Met het gedicht 'Als eerste secondant' is wederom een gedicht van M.J.C.A. Stout Vuurland genomineerd voor een poëzieprijs; deze keer die van Concept, vereniging voor literaire uitgaven. De prijsuitreiking vindt plaats op 27 mei tijdens de 20ste culturele ontmoetingsdag te Ichtegem.

 

26 januari 2006: M.J.C.A. Stout Vuurland overweldigend winnaar in de categorie Kenners' Keuze bij de ABN Amro Almere Poëzieprijs 2006!

Voor de 4e keer in successie heeft de Bibliotheek Almere in nauwe samenwerking met het CKV en de Dichtersvereniging 'Aldichter' dit jaar de ABN AMRO Almere Poëzieprijs georganiseerd. Dit jaar stond de literaire wedstrijd volledig in het teken van het begrip 'Anders', opgevat in de ruimste zin van het woord. Op 26 januari heeft de prijsuitreiking van de ABN AMRO Almere Poëzieprijs 2006 plaatsgevonden in Cultureel Centrum Corrosia. Het was een uiterst sfeervolle, drukbezochte avond. Nadat alle genomineerden hun gedicht hadden voorgedragen, dit afgewisseld met wat muzikale intermezzi van De Softies, maakte juryvoorzitter Thom Ummels de prijswinnaars bekend. De Aldichter publieksprijs werd bij de volwassenen in de wacht gesleept door Michiel Stout Vuurland met het gedicht 'Valentino's tegenwicht'. Met ruim eenderde van alle stemmen kwam zijn ingezonden werk als beste uit de bus.

 

12 september 2005: M.J.C.A. Stout Vuurland geselecteerd voor de Plantage PoŽziewedstrijd 2005!

Jaarlijkse prijsvraag, voor de eerste maal uitgeschreven in 1992 door de Vereniging Vrienden van de Plantage te Amsterdam met het doel de Plantage cultureel onder de aandacht te brengen en literair talent te stimuleren. De prijs bestaat uit een boekenbon van wisselende waarde, een kunstwerk van een in de Plantagebuurt woonachtige en/of werkzaam zijnde kunstenaar plus het lidmaatschap van de Hortus en de Vereniging Vrienden van de Plantage.
De prijsuitrijking vind plaats op 29 oktober 2005 te Artis.

 

6 mei 2005: M.J.C.A. Stout Vuurland wint de Albert Cuyp dichtwedstrijd!

Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de markt worden onder de titel Dichter op de Albert Cuyp gedichten/lofdichten op de markt van bekende en onbekende Amsterdammers uitgegeven. Aan Het Parool en het PS, Boomerang Cards, AT5, VPRO Radio en de Groene Amsterdammer is gevraagd een deel van de publiciteit rond de 100-jarige voor hun rekening te nemen. Bij boekhandel Scheltema (Koningsplein) en bij de Bijenkorf (Dam) zullen in de winkel speciale promotie-acties gehouden worden.

Lees verder op: http://albertcuyp.at5.nl