STOUT


Maar vermetel… ver-
metel? Niet echt!

Menigmaal heb ik
wel vermoed dat
er iets anders
in het spel
was.

Iets gelijk stoutste
verwachtingen –
onovertroffen.

Maar ondeugend... on-
deugend? Toch niet!

Ook al meen ik te
hebben begrepen
dat lichaam, taal
een steentje
bijdroeg.

Iets gelijk stoutste
verschoeningen –
onaangepast.

En aarde, maan (vol-
slank de maan) zo
op één lijn tot
springtij.

Lijf en leden: een
belofte die leeg-
loopt.

Water, of zand.


M.J.C.A. 19-04-1994