HELIOPOLIS


Waar ik op het ene moment -
het andere overigens wel
weer - niet aan toe
ben.

Terugkeer naar orthodoxie.

Zij het een opeenstapeling
van letters uit de
losse pols.

Zucht naar politieke macht.

Zij het een aaneenschakeling
van niet-gerelateerde
gebeurtenissen.

Maatgevend gemaakt.

Laat het een stad zijn
van baden, als
Thebe ook
is.

En anders van zon
op de slaap, op
de tempel.


                M.J.C.A. 15-11-2007 (Rome, Lettere Caffè)

               Naar APOSTOLISCHE APOSTROPHE>>>