ZEVENVOUDIGE ZUCHT (Cotillion)

[Voor mijn vader, 15-06-1945 – 21-04-2000]


Eerste toestand:

En hoe je daar lag,
je laatste stuipen
verschuilend
achter iets
dat door
moest
gaan
voor
moed.

Tweede toestand:

Deze cocon verstond
ik niet; dat verzet
begreep ik niet.
Je ging immers
naar een iets
waarvan het
niet licht te-
rugkomen
is.

Derde toestand:

Of heet dat nu be-
rusting, dat je het
alles afrandt en
-rondt aan je
geloof? Het
zal niet
wezen
zeker!

Vierde toestand:

Ik zou het uit-
schreeuwen
van angst en
daarmee die
grimmige
oogster
op het
zwijgen
gelegd
hebben.

Stil!

Finale toestand:

Maar dit ben ik.
Jij ijlde nog wat
na en gaf de
geest... en
mij de
fles.

Ik was
erbij.


M.J.C.A. 18-06-2007