INTROCONVERTIBLE


Hier liggen schouder aan schouder
De open lucht en bescherming
De een is niet veel ouder
Dan de ander

"Hier volgt een speciale radio-utzending"

Niet de vlucht, weg van het zuur
Niet de door de bank genomen zot
Maar de omarming van het kunnen
En niet uiten
Drupt je open dak kapot

Wel herkenning van niet-doorsnee
Wel de door een draaideur gevallen lul
Dus het uitsluitsel van de Hunnen
Overal buiten
Gaat de toeren rap naar nul

"Er is zo-even een telegram binnengekomen voor..."

Hier gaan hand in hand
De clown en controverse
De een mist niet meer tanden
Dan de ander

WRRROEM...

Het blijkt de geur van brandend rubber
En het dringt de kamers binnen
Ook die van u!

 

M.J.C.A. 23-06-'03