ZEISS UND ZEIT


gevlekt de salamander dermaals
gif de beker en de drank zijn al
geschonken geslepen is het
glas en groot de hoek
waar ook finaal de
veldslag werd
beklonken
heren

de beker kelkkristal hoog en
verheven de handen krijgt
men zo wel op elkaar

in mijn optiek van vechten over
leven in mijn optiek gaan
zinderend cilinders
en allerhande
lenzen door
olbom
almaar

en van geen ophouden wel licht
maar onbezwaard

sector zeven evenwel soms tien

twee kanten een is spelen een
is gaan de tafel groen het
veld breed vragen naar

gevuld de koude kikker knapt als
koek zijn adem en zijn huid ’t is
er donker geducht de
concurrentie rijk ’t rif
waar schaaldieren in
schelpen pas
en blonk er
heren

de cirkel en de zaag zijn zo
gebleven de sikkel en de
zeistijd openbaar

verstotenen ze geven te verstaan
bolom molob

gesloten brandcircuit slaat
open uit de haard

sector zijn en tijd alzo ook
sector tien

M.J.C.A. 08-05-2006