WAAR OP HET WIEL


Misschien was de opdracht
niet het afleggen van
de weg, het bereiken
van het doel, of de
gelofte (en het af-
leggen daarvan).

Wagluhes, Wajajes.

Maar toch vooral het
kunnen leven met
hoever je nog kon
komen – wat je er
voor hebt gedaan
en wat gelaten...

Daar ’t je aan
late bloei
ontbrak.

Oyuhpes, Payabya's
.
Waar op het wiel
bevinden wij ons
dan? We zouden
wijze vrouwen
om raad kun-
nen vragen.

Mannen zullen ver,
ras zakelijk
spreken.

Die van het Oude
Volk en alle
werelddelen.

Santees, Itesica's

Deel ons in,
deel ons
niet me-
de.


M.J.C.A. 17-07-2007