VERGELIJKBAAR BARGOENS


maar monomaan in schijn en stand
de mens belicht het klokuur want
de tijd verstrijkt gaat rimpelglad
gaat uitgestreken smoel totdat
op pad zijn rozenkruis belandt
in braambos brandend
achterland

bloedlijer biets besollemen
betoft beis of beseibelen

zo simultaan in woord en daad
de leek verricht re volvuur dan
verder verschiet ten volle raak
raast uitgelaten hond hun taak
de rust herstellen kalmoes kan
zie wortelstok paard
achterban

gannef gis geheimschrijver
gribus gallish gruipstijver

een vergelijk in prijs en praat
de markt verwerkt ’n derivaat
de deviant daar afbreuk aan
doet randfiguren gade slaan
centraal orgaan een syndicaat
dat puntsgewijs acht
tien karaat

tremmen treiter toges
takke tillen tinnef

zal zak ook as in blinde haat
de blaag vervult zijn lage taak
de blaaskaak zet de balg eraan
met vuurgeweld de gevel slaan
driemaal gemist in een keer raak
gekuiste stijl
gemene zaak

aggenebbish anders tof


M.J.C.A. 27-01-2006