TAMERLANE (Of een van de geselecteerden)

Ik heb de boef gezien in verschillende gedaanten
Ik heb de loef afgestoken met diverse gezichten
En hij die zich koning waande
Zal het zwaar vallen
Diep vallen
Dat ik hem beschurft in enige gedichten

De moord in de Rue Morge heb ik niet op mijn geweten
De smoor in echter over de gezamelijke zorgen
We bleven het proberen
Maar het zal zuur bekomen
Diep overkomen
Dat ik Sjaak de Rapper heb geheten

Een verstotterende gitaar heeft mijn mond gesnaard
Een tollend hoofd heeft mijn woord verdraaid
En mijn ziel gespaard

Een knokige vinger heeft het plectrum beroerd
Een knallende bas heeft zich met mij bemoeid
En mijn lust gevoerd

<Chute>

Ik zag het niet aankomen, zij zag mij niet
Maar niet veel later kwam ik door haar deur
Er zal geen sperma gevonden worden
Immers, ik wens geen gezeur
Als een schooier in de nacht schepte ik genoegen
In het snijden van een scheur

Isolde!

 

M.J.C.A. 22-05-'03