SHARON TATE TEN VOETEN UIT


wat de jeugd weet te
genieten sterkt je in je
goed geloof tijd en stip
te kennen teren nood
en lot... en ongeloof

eenmaal een genie te
strikken hoe wordt je
polanski’s bruid goed
gefocust knap geschoten
sharon tate ten voeten uit

jennifer north
net gelanceerd

door het op de man te
spelen existentieel langs
zij z’n vrouw weet ‘n waan
zin zorg te wekken exces
-centriek -cutie kou

afdruk in het zwarte zand

zonder zware bijgedachten
wis ik die bezwaren uit waar
bij surfboards best bordessen
stuiten op een krijtstreep -ruit

jennifer north
geperverteerd

wat de ouderdom zal
leren lessen in put per
spectief postmortale
acceptatie postmodern
ontwricht... gerief

onderbelicht overbemand

een vallei vol poppen pillen
bloedt de rode loper uit rol
‘m op je staat te trillen haar
behoort zo mat een huid

jennifer north
gemassacreerd

M.J.C.A. 09-01-‘06