SEKSBOM ZIET EINDELIJK ZEE

Krullen van zout maken eindeloos slagzij
Op het prikbord van ademloos splinterwit
Waar de schelpen meerkleurig veelvormig zijn
Waar de sabeltand sabbelend kabbelt
En het meerschuim de meeuwen aanbidt;
Aan de muren van 's lands huis is danig gezogen
Door de winters die huiselijk hachelijk zijn
Door Beaufort en zijn schurende adem
En de geeuw die de nieuwsgier verhit; daar
Maken krullen van zout eindeloos slagzij

Krullen van zout maken eindeloos slagzij
Op het netvlies van Hollywood's geldendicht
Waar haar haren asblond als de kalkafslag zijn
Waar haar make-up als vlammen verlamt
En de meermin verrukkelijk babbelt;
Aan haar vederen kleedje wordt lustig gemorreld
Door de vlagen die plagend zacht warmpjes zijn
Door de blagen die vragen naar handafschrift
En hun zucht naar een zind'rende sessieplicht; daar
Maken krullen van zout eindeloos slagzij

Krullen van zout maken eindeloos slagzij
Bij de diva die blaakt in de branding
Waar belangen en brandpunt belangrijk zijn
Waar de camera zandplaatjes grabbelt
En de lens haar haast loensend bezit;
Aan haar voeten komt vrijheidszin in haar gevlij
Bij de kreetjes die kinderlijk liefklanken zijn
Bij de klievende koorpalissade
Waar de vonk haar behoedt voor verbranding; daar
Maken krullen van zout eindeloos slagzij

 

M.J.C.A. 02-07-'03