SCHOOLMELK


En of dat nog verstrekt werd –
van rijkswege – aan de dertigers;
de dertigers die school gingen in
tachtig naast de school die zij nu
maken opgesteld.

Een speelplaats met een zandbak
in het midden; de houten karren,
daar gelaten en gestald, wachten
op batterijen opgeladen standjes;
hoog houden opgeheven handjes
wonderdrank.

Ja, hoe dat toen genoten werd –
staatsgeldig – door de derde rij;
de derde rij die les kreeg van co-
horten d'oeuvre bij de les die
zij hen leerden opgeteld.

Een hinkelbaan met krijtstreep
uitgetekend; kartonnen dozen
doen beloften daar gestand dat,
zelfs wanneer het fenomeen wordt
opgeheven, genoegen smaakt als
het papier van gene bank.

Een eerste proeve van een halfvol,
gulzig vieren; eerst later scheidt men:
onder beesten/onder dieren...


M.J.C.A. 23-08-2005