POIKILOTHERMOMETER


zo kun je het meten
de temperatuur van
de lucht en het
water de plus
’t verstralen
van het
strand

le mégaphone crie
allongez le tir

allongez le tir
amour de vos
bat-batteries*

mijn huid onaangedaan
dan door schrijfnaald
en occasionele
likkebaard of
lichtend een
zonnebeeld
scherp zoekt
diep zwaait
en passant
pacific

un chat huant ailes
fauves yeux ternes
gueule

ternes gueule de
petit chat et
pattes de
chat*

spoed van het been
doch bedenkingen
van de borst barst
dwang van het
hart maar ‘t
hoofd spat
breken

het universum zo
een verschijning
ten goede

M.J.C.A. 08-08-2006

* Uit: Fusée, Guillaume Apollinaire