ORLY 07.10 PM (Misogyn)


Vandaag begrijp ik, want vandaag
heb ik je gezicht gelicht zien gaan
loppen; gaan land, aanlokken. Be-
grijp, jij lijkt niet werkend op dit
stipte tijden; jezelf daarvan bevrij-
den vreet je aan.

Kijk, het zit je ook niet mee: één
je bent niet kleurloos; twee, je bent
geen man; drie, je hart bevroor bij
het bevroeden – ijskoud door laag
op leiding.

Als dan... een misverstand, een ste-
viger misnoegen; dan laat ik me niet
voegen naar de luimen van je slag.
Volwaardig in het Franse – rechtsge-
lijkheid? – neem dan aan...

Morgen verdraag ik, want morgen
moet ik je misschien misleid gaan
landen; gaan lopen; aanranden.
Ontzorg, jij maakt je zaak niet hard:
ontbiedend wijzen. Je lachte: laat ‘n
boord een ader aan.

Een machtsspel van de allerlaagste
orde; gespeeld op een niveau, hoog-
zalvend dan. Komt voor de goede
orde ongelegen; tilt klaverleggend
naar een lager plan.

Is ‘t humeurend, lucht er haven van!


M.J.C.A. Parijs, september 2005