NOUVELLE NUIT DE VIOLENCE (Clichy-sous-Bois)


of ‘t noodt de stand van zaken
handig matig op te halen in de
laatste twintig uur is het met
vierendeel gedaan vooraan in
alle steden staat men lijfelijk
te wezen weet men dreiging
te vertalen naar een
onbetaalde baan

ferme jongens rake klappen
hangen zevenmaal hoek zes
zevenmaal hoek zes ze
hangen stoere taal of
late les

achtenzestig een getal uit de
archieven

of ’t meert of dat ’t mindert
wie zit wie nu op de hielen
na de afgelopen dagen doet
gewelddaad krachtig aan zo
terzijde staan de strijders van
eertijds de krant te lezen...
laten steken die toen vielen
ongebreideld men valt aan

blauwe bekken laffe knapen
dringen andermaal op les
andermaal op les ze
dringen adres zuur
team too impressed

wijl nul-vijf vertrekt vanuit ‘t
negatieve

elke loopgraaf is of graf of
wisse wieg


M.J.C.A. 05-11-2005