MONDO CANE


sommigen noemen het
novo nieuwe hond
voor de ziel
ik hoor alleen
’t koper en
de ritme
sectie

als het vuurwerk
klatert en ik
merknamen
spel van
winkels
ruiten

maar mondo cane
is nieuw voor mij

sommigen noemen het
provo losse hond
voor de shawl
ik tel alleen
de maten en
zeg het vrije
vers

dat mondo cane
een tijdsbeeld
laagt bevalt
me aller ‘t
minst

de goot is nog te
groot en goor

ik ga niet mee in
beat zo werd ‘t
al beklonken
edoch ‘k wist
er nog van
niks

sommigen noemen het
nono nog geen hond
voor de neus
ik hoor alleen
de knip en
wind vent
ielen

kom dan maar mee
naar mondo cane
en zien is voor je
eigen dat je geen
werend licht te
zijn hoeft om
’t hoog te
krijgen

en even er niet
doen niet doen
eruit erin te
lijven

de trend ging
zo de kunst
vooruit de
konst was
bij ’t ver
blijven
van

mondo en
zeker
cane


M.J.C.A. 11-09-2006