MAN VAN TAAL


vele kilo’s grammatica
grammen geleden en
inslag granaatstenen
nekken net neven
geschikt voor de
zware de arbeid
en even wel
lijkt het dat
bijzetten
niet in
de

basis verzekert

neem mee neem mee
neem bovenaan mee

maatschappelijk draagvlak
van ‘n lang zal ze leven en
een ingreep zo gretig ze
zullen het weten
gewis met getal
en zijn drieën
nog even dan
lijkt het of
niemand
het weet
wat ‘t

waard is godbetert

is mee is mee is
dubbelop mee

je voordeel je doen
of je laten

M.J.C.A. 23-01-2006