KLEIN LEED VAN EENOOG


Cyclops is er koning, daar waar
blinden kind aan huis zijn; daar
waar blinden in hem thuiszijn
zagen zij nooit levend licht.

Cyclops kijkt er blind en glazig
in zijn insgelijke veste; in zijn
zuur-salpeter schuimbad
vlekken vlokken vlakgomdicht.

Een geschiedenis, een les
veeleer, voor de menselijke
soort.

Een geschenkengids, een mu-
seum meer, waar de onschuld werd
vermoord

in cilinders die van inzicht niet meer
weten. In aquaria ter beschikking van
de wetenschap. In kabinetten die ver-
raden dat de rariteit hier regelt en haar
rede die in termen wordt verwoord.

In vitrines die van inhoud sterk ver-
schillen. In plastieken als verbeelding
van de kunst. In de 'slide-shows' die beroep
doen op de driften, 't slecht geweten. Waar hun
geesten in de fles lijken gesmoord.

Cyclops is er koning, daar waar
helden dief in nacht zijn; daar
waar helden in zijn huis zijn
wordt zijn mythe meer ontwricht

door geleerde artsenhanden, tot ons
aller scherper zicht.


M.J.C.A. 09-06-2004