IN ZIEKENHUIZEN EVENZEER ALS IN PALEIZEN


omdat het even ochtend is een
ochtendmens dan als een vis
nipt van zijn glaasje water
groet de zon

hij draait zich om dat moet
ook wel vuur schiet hem
in de rug hij raadt de
toon van zulk een
kleur klaarhelder
draait hij terug

de tijd die in de ochtendkrant
oud nieuws vergaart en geelt
hij neemt een hap van zijn
croissant aan zet tot
zinnen beeld

de letters van de koppen glijden
brandendheet zijn koffie in die
zwetend zwarte wonderdrank
symboliseert en of -ie ook
kolommen dalen ziet
zien wij dat niet
verkeerd

waar hij nu diep doordrongen is
tot in dimensie vier die macht
die houdt hij heden bij
blijft bij hem heen
en hier

het hospitaal het hofbalkon waar
men ook mag vergrijzen in
ziekenhuizen evenzeer
als in plezierpaleizen

het helder licht vervalt vooreerst
waar drank zich mengt in spijzen

of anders elders in


M.J.C.A. 06-04-2006