HUXLEY


vanuit de wijn het maagdenbloed
mariamelk en wat al niet het
witte gif al was het goed
spiegelde voor een beest
te zijn

een beeld met wassen neus

vanuit het lijf liederlijk bloed
geblakerd vlees etcetera de
lieve lust waarvoor ik boet
rekende voor geen geest
te zijn

een case met koude voeten

ik werk me op kijk om me
heen door weerzin sijpelt
mij ik trek de stop
voordat die slaat

laat door laat gaan laat vrij

de zaak gesloten... moeten

ik trek me op kom op de
been door warmte spoelt
heen mij ik trek de strop
zoals dat gaat

gaat door gaat uit gaat vrij

als mens tegen een reus

het bijtend zuur mijn
accu-sap een appel
van de zonde ik
val op jou jij
teert op mij

en richt mij zo te gronde

daar het niet eens de
vraag meer is of het
wel zal gebeuren
geef ik het
antwoord
al cadeau

die drank opent mijn deuren

M.J.C.A. 24-03-2006