HANLO’S ‘O’


het o genootschap o noodzakelijk o kwaad
o grijpt o graast o raast o randvermijdend o
dwars o door o denderlaag o en o rozen o
mond o munt o de o thee o die o je o in o
groen o in o elke o kleur o of o vorm o
slechts o vergelijken o kan o mag o comédie
o française o zie o

maar o nee o no o fun o warm o water o in
o tinnen o bakken o

tobben o toch o verzoeken o zuchten o
suchen o kwam o ‘t o ook o maar o niet o
verbleekt o desnoods o wat o later o er o is
o een o spik o waar o het o geduld o duwt o
naar o het o middelpunt o er o is o een o
span o dat o het o licht o der o goden o
ogen o gunt o geloof o in o goud o zak o
zilver o

maar o nee o no o luck o ijswater o en o
pikhouw o hakken o

onverminderd o meer o op o diamanten o
bloed o van o steen o het o goud o naartoe
o van o heen o en o halve o hanen o regelen
o de o afstand o overtocht o noem o het o
een o weinig o vergezocht o noem o het o
beleven o pluk o het o ondernemend o leren
o leven o waterval o vul o end o

maar o nee o no o way o ‘t o westen o en o
de o lasten o pakken o

de o beweging o voorwaardelijk o vrij o
dromt o fromt o fraait o onheilspellend o
scheerschuims o overboord o en o zoete o
voois o smaakt o de o zeep o die o je o in o
roze o in o edel o wit o of o hert o slechts o
ver o micellen o kan o mag o palpeerderie o
radijze o rie o

maar o nee o hosay o de o band o rolt o
garten o plakken o

musée o musée o d’orsay o en o die o
tentoongezet o uit o stelling o australië o
hereingesatzt o

 

M.J.C.A. 31-01-2007