GILGAMESJ


ur of uruk groen kai groenboek
aki kaki groenteboer mijn
groeimodel verschaalt
veel goeds ook naar
de zin van
gilgamesj

en enkidu van de zonde in
overvloed de onderzet
zie het mesjepos

una pishtim priet pai priesthoed
paia pari priesteres mijn
pandemon verbidt
spoort voet en in
de parking
menides

zal assurban van de nipal in
rondeborst de boventoon
trek de humbaba

maar deze ogen pitten in
kleitabletten tabula
tabulae tafelen
posterbreed
cederwoud

uit hout versneden
vermogen kaap
pi taël

ziehier de stier des
hemels die van
ishtar hoog
gezonden
is

en van ratten
geroken nog
nabij

zoon van de
tempelhoer
shamat

ur én
uruk

 


M.J.C.A. 11-05-2007