HET GETAL VAN KNUDSEN


na het trekken van de boog
nog deze trekking van
gevolg vat de
conclusie

λ = gemiddelde vrije weg

het belangeloze offer draken
bloed en konen stam
op voeten van
fluweel

l = karakteristieke lengte

vraagt het verval een zet

t = temperatuur

de drang van het zieke dier
zich verwijderend van
de kudde niemand
tot last niemand
tot voordeel
geen vijand
tot prooi

kb = boltzmannconstante

het vollervette voeden trollen
tand in dale van
en lemma’s als
struweel

σ = botsingsdiameter van
de deeltjes

krijgt het verval een duw

p = totaaldruk

de vlucht van de vuile vacht
zich verschamperend om
z’n klonten zonder
als kling zonder
als meer
geen pijl
tot roos

kn = λ/l

gemiddeld vrij op weg is
gemiddeld even zolang
stilstaan stilaan
zorg dragen
veeg het
reddend
lijf

= kb.t/√2.π.σ².p.l

dimensieloos als lang
zowel getal als
houding ver
van veel
karakter
trek

k = 1,3806505

van elastieken
waarde
lengte
weer
geeft

s = k.log

tanden
loos

si


M.J.C.A. 08-01-2007