FINE FLEUR


het ogen ledend lid en de met
vuil verstopte porie puilen uit
in pruilend lippen dienst ik
weiger

want de aar is in de knop
maar knop niet in de
bloem

de verhoudingen dun
onverschild

en geurig en geurig en gort
en kort en kleurig en kleurig

het onbewoonbaar bewuste
de van drift verdrongen
-dorie razen uit in
verster vlagen ver
ik bijstand

want de steen is niet de kiezel
ook de kiezel niet de korrel
alle maten aangenomen

en stromend en stromend en stil
en stil en stormend en stormend

daarvandaan de moderator
daarvandaan gazonsgarelen
stampend sissend als een
sampan fine fleur van
deur tot deur

van fine fleur voor velen

M.J.C.A. 02-01-‘06