EEN ONONTKOOMBARE ENTERTAINER


daar zie de hongerkunstenaar we kennen
zijn kunstje we kennen zijn stukjes
een iris in het knoopsgat
morgen zal hij nog
spelen morgen
lost hij zijn
vast legt
hij zijn
keten
af

het is een ambt en wie het ook
beschermen zal de midden
stand heeft er geen
sou voor over ’s
de teneur

axis axon axel axes naxos buxus
bucks us buks dus bukt hij
blijft de cruxkus
yes weg bij
cruquius

voici de onontkoombare weer barstig
zijn stijlkaart was lastig zijn achtjes
een klaproos in het maaiveld
eerder zou hij nog
swingen heden
neemt hij zijn
rust legt
hij zijn
kaarten
af

reken de taak en wie er ook
vertellen zal de doorsnee
man maakt er geen
intersectie ’s
de ardeur

asis ason asel ases nasos busus
bust us ducks dus durft hij
drijft de krijtkreet
strijd weg met
klein leed

dat is een entertainer geraakt
door demonen gesterkt
door bezeten
zittingen

en dansende sjamanen

waar rond en rond en
rond ingelegd
gelogd wordt
op wazig aan
wezigheid
wazigheid
voor is
vader

en dansende sjamanen

maar wat is verwachting
als in gereïntegreerd
carnetje sieg kar
redt je

machinaal werk is
gedegen werk
arbeid is
vaardig
in zet

dus redt turn
draai een
komst
terug

nda
own
!!!ec

zit ‘t er
nog in
als ‘t
hart
het
ver
titi
ti
kt

M.J.C.A. 01-01-2007