CULTUS (Sovjet)


het omzien een spiegel op de
spijsmaag die scherven geluk
heeft opgestuwd naar hoger
gelegen edel delen en holten
uit een hoge vilten hoed

ik zoek aan zomertoverwoord

de terugblik een roffel bij de
prijsvraag die proppen van
bloedgeld heeft gebracht dat
is inmiddels al wat tijd geleden
men kwam ermee (3X) de poet

ik vond het in een grabbelton

op de wervel waait een vleugje
vlinderlam toneeltalent aan wie
het is dit dier te leiden naar
groepsbelang ver slachtbank
scheiden

men doet gewoonlijk dat eraan
waartoe het leiding geeft

op de rimpel rolt een ronding
rammelkleppend instrument dat
is een huis omhoog uit claimen
wie zal het leemverlies dan
nemen

normaliserend spreekt men zo
zoals tweeleding onderleeft [sic]

de mond spreekt gaat voorbij en
keert er aangesproken nog op
terug de rug de hand en wat
al niet neemt niemand ernstig
serieus komt rood over de brugM.J.C.A. 05-10-‘05