BLIKOGEN

Een proeve van amechtig oefenen
Een druk van aandacht, te praktiseren
In je plaatselijke supermarkthalmonitor

Draaien met die pupillen
Draaien maar
Naar onder; naar boven

Het winterwit van hun eigen angst
Het parelwit van je tanden
Het rozenrood van de aderwand
Het spiegelbeeld van hun achterkant

De driehoeksvorm van een ogenblik
De werkwoordsvorm van je handen
De beeltenis van een ijzig oord
De beschuldiging ver voor hun weerwoord

Tonen nu dat hoornvlies
Toon het maar
Gelijken; geloven

Een kunst om het goed recht te doen
Een stuk dat je echt moet studeren
Op je dagelijkse vakantieleegtegevoeldag

 

M.J.C.A. 26-06-'03