BIXBY BRIDGE


hoe breed is hier jouw woord
dan schat

wat ik aan vuur ontbeer heb
ik in het knippen van mijn
vingers daarin ben ik
niet tekort alsof
geschoten
eenzaam
eerzaam

hoe breed is hier jouw woord
dan schat

wat ik van de brug af zie het
geel dat er het groen
verbeurt de spijker
van de golf alkoof
verklaart
maar in
marine

het blazen als een keel geklank
het ondergronds gelazer
glazen voedselbank
van zeebanket
’t is diep daar

veel buffet veel vet
al lopende
geopend

en als het vaandel zwijgt en ook
de dennen drummen doen
de rotsen koude kolven
er een schepje
bovenop

wat huilt wat weent wat
woelt daar

wat beukt wat bonkt
bast blauw

M.J.C.A. 27-07-2006