SIMONE EN HET GIFGROENE KIKKERTJE

Le deuxième sexe. Dit veelgelezen en bovenal tijdens de tweede fiministische opstand (begin jaren zeventig) buitensporig veel geciteerde werkje van Simone de Beauvoir, is dagelijks zowel een nuttige handleiding voor het omgaan met vrouwen rondom mij gebleken, als een immer aanwezige steen des aanstoots in het hoekje van mijn boekenkast.

Het is niet zozeer de inhoud van het geheel, dat mij met zoveel ergernis vervult, maar veeleer dat de interpretatie volledig uit zijn verband lijkt te zijn gerukt. Misschien houdt dit laatste verband met het feit dat ik - met het exinstentalisme als borgsom voor een goddeloos leven in mijn kontzak - enkel mensen om heen schijn te vergaren, die de (ooit gebralde) tekst iets te letterlijk lijken te nemen, ofschoon ze nog geen letter van de literate daadwererlijktot zich genomen hebben. Vrienden en vriendinnen (al heb ik er niet zoveel, en na dit stukje wellicht nog minder) zijn allemaal geboren onder het het gesternte 'generatie niX' en behelpen zich van een vocabulaire dat een bouwvakker niet zou misstaan. Wat ooit voor een rechtvaardiging van het vrouwenrecht werd gebruikt, behoorde tot onze opvoeding. Niet verwonderlijk dat ik vrouwen hoor roepen: die kerel is linksdragend, die vrouw heeft geen tieten, kleine handjes (zal zijn lul wel navenant zijn). Daarnaast iriteren ze zich wel wanneer een 'meneer' een ranzige opmerking maakt. Of ze lachen erom en denken: wat een sukkel! Kortom, we zijn opgegroeid met een mensbeeld dat juist is, maar nu dusdanig overtrokken wordt.

Nuancerend vermeld ik hierbij dat de gelijke kansen in het maatschappelijke leven van man en vrouw nog bij lange na nog niet bereikt zijn, en wat dat betreft mag - nee moet - de strijd doorgaan. Vrouwen die het daarom gaat hebben mijn grootste sympathie; vrouwen die misbruik door een masculine wereld durven te bevechten, krijgen bij deze mijn steunbetuiging. Vrouwen die zich beklagen over hun lot dienen echter duidelijk hun standpunt weer te geven; waar gaat het om, doe je dat zelf dan niet, zijn je klachten terecht?.